Pamätná tabuľa generála Antona Petráka

Hrdina Západného odboja generál Anton Petrák má pamätnú tabuľu v centre Bratislavy

Britská kráľovná Alžbeta II v roku 1996 udelila prvému a zatiaľ jedinému občanovi Slovenskej Republiky Rad Britského Impéria. Týmto občanom bol Anton Petrák, príslušník Československej zahraničnej armády na Západe. Ako mnohí vlastenci ktorí nesúhlasili s rozbitím svojej republiky rozhodol sa odísť v roku 1940 južnou cestou cez Maďarsko, Juhosláviu, Sýriu do Francúzska, kde sa prezentoval k 1. čs divízii v Agde. Po páde Francúzska a presune do Veľkej Británie bol v rámci 1. čs. zmiešanej brigády zaradený k batérii kanónov proti útočnej vozbe. Ihned' po zahájení výcviku SOE sa dobrovoľne prihlásil k vyslaniu do vlasti a plneniu bojových úloh v tyle nepriateľa. Jeho jazyková zdatnosť a fyzická odolnosť ho však predurčila k inej úlohe - Škpt. gšt. Jaroslavom Šustrom bol vytipovaný a stal sa inštruktorom výcviku parašutistov na výcvikovej stanici STS 25 v škótskom Traigh House. Tu pôsobil až do ukončenia výcviku - 15 kurzu v apríli 1943. Po návrate do Československej obrnenej brigády sa stal veliteľom roty doprovodných zbraní. Anton Petrák sa zúčastnil obliehania Dunkerque, kde za odvážny čin zničenia nepriateľských pozícií a zaistenie zajatcov 28.10.1944 bol mu generálom Montgomerym udelený britský vojenský kríž - Military Cross. V máji 1945 sa vrátil v rámci Československej samostatnej obrnenej brigády do vlasti.

Ako väčsina príslušníkov západného odboja bol po komunistickom prevrate v stredobode pozornosti. Už v septembri 1949 bol zatknutý a v marci nasledujúceho roka prevezený do smutne známeho tábora nútených prác v Mírove na Morave. Druhý krát bol súdený v rámci tzv. Karvašovej skupiny a vo väzení strávil niekoľko ďalších rokov.

Až november 1989 znamenal pre Antona Petráka rehabilitáciu a návrat stratenej cti. V roku 1992 bol povýšený do hodnosti generálmajora. Po rozdelení Československa, s ktorým generál Petrák, bojovník za jeho slobodu, nesúhlasil sa postavil na čelo Československej obce legionárskej na Slovensku. Napriek vysokému veku sa Anton Petrák angažoval v prospech slovenských príslušníkov Západného odboja, za čo mu kráľovná Alžbeta II udelila spomínaný Rad Britského Impéria. Životná púť generála Petráka sa ukončila 7. februára 2009. Tým, ktorý mal príhovor na pohrebe Antona Petráka bol jeho spolubojovník a priateľ - generál Tomáš Sedláček.

Práve dopoludnie 10.augusta 2012 bolo venované hrdinovi - Antonovi Petrákovi. Priamo v centre Bratislavy pri Hlavnom námestí mu bola rodinou Kratochvíľovou a Klubom priateľov generála Petráka odhalená pamätná tabuľa, ktorá bude pripomínať nielen jeho hrdinstvo, ale aj hrdinstvo jeho manželky Rudolfíny a dcéry Jitky, ktoré stáli verne po jeho boku v časoch najťažších.

Sprievodnou akciou venovanou 100-výročiu narodenia generála Petráka boli tohtoročné Slovenské piesky - stretnutie fanúšikov vojenskej histórie a techniky.


Nahoru