Generálmajor,
jeden z najznámejších
vojnových veteránov
14.4.1912 - 7.2.2009

10. januára 1945 rozkazom vyznamenal poľný maršál Bernard Montgomery, veliteľ pozemných operácií na západnom fronte kapitána Antona Petráka britským vojnovým krížom V roku 1996 mu kráľovná Alžbeta II. ako prvému a jedinému občanovi Slovenskej republiky udelila Rád britského impéria. Tieto vyznamenania dostal človek, ktorého život sa mohol a mal uberať celkom iným smerom, keby sme uplynulé desaťročia žili v spoločnosti, kde odvaha, statočnosť a česť sú ozdobou muža a vojaka. V normálnej krajine by mal Anton Petrák za sebou život váženého človeka. U nás prežil život štvanca, desaťročia bojujúceho o kúsok ľudskej dôstojnosti.


Nahoru